.


"Que la prudència no ens faci traïdors" (Jordi Carbonell, 1924-2016, polític i filòleg)
"Error és que pensant que pots fer poc, no facis res" (Edmund Burke, 1729-1797, pensador polític britànic)
"Ningú gasta els diners dels altres amb la mateixa cura que gasta els seus propis" (Milton Friedman, 1912-2006, economista nord-americà, Premi Nobel d’Economia)
"Journalism isn’t just about the questions you ask, but the questions you don’t" (Alexandria Ocasio-Cortez, congressista nord-americana)
"Self-determination is a right, not a crime" (ANC)

dimecres, 15 d’abril de 2015

Què és una majoria àmplia?

Ara es parla molt dels vots requerits per guanyar democràticament un referèndum, o unes eleccions plebiscitàries. Hi ha qui reclama que per guanyar s’exigeixi una majoria àmplia, normalment sense entrar en més detalls sobre quin abast numèric té el terme majoria àmplia. Per tal d’esvair dubtes, una majoria àmplia i 100% democràtica és la que representa el 50% més un dels vots emesos. Qualsevol requeriment que estigués per sobre d’aquesta xifra, allò que alguns anomenen majoria qualificada, seria injust i representaria, als efectes pràctics, donar peixet a l’opció perdedora alhora que es castiga la guanyadora, i tampoc és això, oi? Qui guanya, guanya, i qui perd, perd, encara que només sigui per un parell de vots. 100% democràtic.